To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Janusiewicz

dyżur: poniedziałki godz. 15:00 - 16:00

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Hebda
dyżur: czwartki godz. 8:30 - 9:30

Piotr Kumor
dyżur: poniedziałki godz. 16:15 - 17:15

 

W godzinach pełnienia dyżurów, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków składanych do Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 

 

Pobierz plik. STATUT GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

 

Pobierz plik. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST RADA MIEJSKA

 

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010

 

Radni Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Imię i nazwisko Nr telefonu adres e-mail

Łukasz Dragan

606362970

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mirosław Faber

784295845

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Paweł Hebda

600887162

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Piotr Janusiewicz

512837127

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zbigniew Kochan

608655550

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jolanta Krzeszowska- Mirocha

605214934

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Piotr Kumor

694490638

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jarosław Lenik

504843624

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wiesław Łuczak

731998100

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Marcin Ożóg

606255712

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ewa Pacut

602125690

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Robert Rudecki

608581384

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wiesław Rudecki

669002821

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tadeusz Wilk

603158589

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Marcin Zadora

600425598

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Komisje Stałe Rady Miejskiej

 

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przedmiotem działania komisji jest:

- Planowanie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego gminy. Współpraca z ekspertami w tym zakresie.
- Opiniowanie spraw wynikających z art.128 ustawy o finansach publicznych.
- Opiniowanie projektu budżetu.
- Okresowa analiza realizacji budżetu. Postulowanie i opiniowanie ewentualnych korekt budżetu w czasie trwania roku budżetowego.
- Opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach finansowych oraz majątku gminy.
- Wnioskowanie wysokości podatków i opłat lokalnych.
- Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych.
- Kontrola wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty.
- Kontrolowanie wykonawstwa inwestycyjnego i remontów.
- Planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej.
- Ocena stanu majątku gminy.
- Ocena sprawozdań z zarządu mieniem komunalnym.

Skład osobowy komisji:

1. Zadora Marcin - Przewodniczący
2. Łuczak Wiesław - Zastępca
3. Krzeszowska-Mirocha Jolanta - Członek
4. Faber Mirosław - Członek
5. Ożóg Marcin - Członek

 

2. Komisja Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przedmiotem działania komisji jest:

- Inspirowanie działalności zmierzającej do powiększenia zasobów gminy, współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi, fundacjami itp.
- Analiza celowości współdziałania gospodarczego z innymi gminami i opiniowanie projektów uchwał Rady w tym zakresie.
- Analiza celowości i możliwości rozwoju działalności gospodarczej.
- Stwarzanie warunków dla rozwoju rzemiosła.
- Analiza możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej gminy.
- Opracowywanie kierunków rozwoju produkcji rolnej.
- Zabieganie o stworzenie warunków rozwoju produkcji rolnej oraz przetwórstwa płodów rolnych.
- Czuwanie nad racjonalnym gospodarowaniem ziemią i gospodarką leśną.
- Analiza działalności instytucji i przedsiębiorstw powołanych do obsługi rolnictwa
- Podejmowanie inicjatyw dotyczących ekologii i zabytków.
- Utrzymywanie kontaktów z Jednostkami Pomocniczymi Gminy, pomoc w ich działalności.

Skład osobowy komisji:

1. Rudecki Robert - Przewodniczący
2. Kumor Piotr - Zastępca
3. Pacut Ewa - Członek
4. Rudecki Wiesław - Członek
5. Wilk Tadeusz - Członek

 

3. Komisja Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przedmiotem działania komisji jest:

- Ocena działalności służby zdrowia, oświaty, kultury i sportu. Inicjowanie działań w celu ich poprawy.
- Ocena funkcjonowania opieki społecznej. Podejmowanie działań stymulujących rozwój różnych form pomocy.
- Podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia.
- Ocena funkcjonowania komunikacji masowej i podejmowanie działań w celu jej poprawy.
- Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania klęskom żywiołowym.
- Ocena stanu porządku publicznego oraz utrzymania czystości na terenie gminy.
- Ocena działalności inwestycyjnej gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu.
- Podejmowanie działań na rzecz promocji gminy i współpracy z zagranicą.
- Ochrona przeciwpożarowa.

Skład osobowy komisji:

1. Lenik Jarosław - Przewodniczący
2. Dragan Łukasz - Zastępca
3. Hebda Paweł - Członek
4. Janusiewicz Piotr - Członek
5. Kochan Zbigniew - Członek

 

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o plan przez siebie opracowany, który jest zatwierdzany przez Radę Miejską.

Skład osobowy komisji:

1. Dragan Łukasz - Przewodniczący
2. Wilk Tadeusz - Zastępca
3. Rudecki Robert - Członek
4. Rudecki Wiesław - Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

Skład osobowy komisji:

1. Wilk Tadeusz - Przewodniczący
2. Krzeszowska-Mirocha Jolanta - Zastępca
3. Faber Mirosław - Członek
4. Pacut Ewa - Członek