To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Aktualności

 • Wydarzenia
 • Ogłoszenia
 • Polecamy
 • Jubileusz

  SPONSORZY

  PATRONAT MEDIALNY

 • Zamówienia publiczne

  Ogólnie o Joomla!

 • Ogłoszenia inwestycyjne
 • Nabory na stanowiska urzędnicze
 • Spotkania z mieszkańcami
 • Moje Boisko - Orlik 2012
 • Sprawozdania Burmistrza
 • Informator
 • Gospodarka odpadami komunalnymi

  Gospodarka odpadami komunalnymi

   

  [BIP] Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

  [BIP] Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska

  [BIP] Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  [BIP] Informacja o osiągniętych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska wymaganych poziomach recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych

   

   

 • Szkoła Muzyczna
 • Archiwum artykułów
 • Zawód obuwnik

  • Zawód: obuwnik

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie obuwnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych jak: przygotowywanie materiałów oraz opracowywanie elementów obuwia, wykonywanie operacji montażu cholewek, wykonywanie operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

  • Okres nauki: 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

  • Podbudowa programowa: gimnazjum

  • Praktyka zawodowa: : w zakładach rzemieślniczych jako pracownik   młodociany.

  Dalsze kształcenie: w 3-letnich Liceach Ogólnokształcących dla Dorosłych


 • Kanonizacja Jana Pawła II

  Program uroczystości upamiętniających kanonizację Jana Pawła II
  Gmina Kalwaria Zebrzydowska 2014 rok

  Honorowy patronat
  Jego Ekscelencja Ks. biskup Damian Muskus,
  Rektor WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej - Romuald Kośla,
  Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej - O. Gracjan Kubica,
  Ks. Dziekan Dekanatu Kalwaryjskiego - Wiesław Cygan,
  Małopolski Kurator Oświaty - Aleksander Palczewski,
  Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej - Zbigniew Stradomski.

   

  • 23 lutego, godz. 17:00 – spotkanie z o. Leonem Knabitem połączone z  promocją książki ukazującej osobiste notatki  Jana Pawła II "Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003".
  • 21 marca -  XV Jubileuszowy Rajd WAGABUNDA.
  • 2 kwietnia - "Tak jak mały Karol ze swoim tatą" w IX rocznicę śmierci  Jana Pawła II - droga krzyżowa dla młodzieży.
  • 7 kwietnia godz. 9:30- 14:30 - Jubileuszowy X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.
  • 10 kwietnia, godz. 16:00 – "Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej" spotkanie połączone z promocją publikacji „Pielgrzym do Kalwaryi” - Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 12 kwietnia, godz. 16:00 – "Nie dajmy zgasnąć światłu, które On zapalił", uroczysta akademia przygotowana przez ZS nr 1 oraz Bibliotekę Publiczną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 24 kwietnia, godz. 16:00 – "Kalwarianie w Watykanie u JP2" – wernisaż fotografii – TPKZ.
  • 25 kwietnia, godz. 17.00 wystawa "Karol Wojtyła: KSIĄDZ – BISKUP - KARDYNAŁ – PAPIEŻ"’ oraz spotkanie z prof. Gabrielem Turowskim – CKSiT „Stare Kino” ul. Mickiewicza 4.
  • 26 kwietnia, godz. 20.00 - Koncert Dziękczynny – "AVE MARIA" w wykonaniu  Ewy Wolak i Marcina Wolaka - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 27 kwiecień, Dzień Kanonizacji  - uroczystości religijne - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
   Samorząd lokalny zabezpiecza telebim. Bezpośrednia transmisja z Watykanu umożliwi  wiernym – mieszkańcom i pielgrzymom, wspólne przeżycie uroczystości kanonizacyjnych.
  • 28 kwietnia, 11:00 - "Listy dzieci do Świętego", ZS nr 2 w Brodach.
   Uroczystość z udziałem najmłodszych mieszkańców gminy, którzy do Świętego Jana Pawła II kierują listy z prośbami i intencjami.
  • 18 - 31 maja -  XVIII DNI Papieskie w Kalwarii Zebrzydowskiej.
   Cykliczne, przedsięwzięcie organizowane we współpracy z lokalnym samorządem od 18 lat przez Parafialny Klub Sportowy ,,Św. Józef’’ w Kalwarii Zebrzydowskiej działający przy miejscowej parafii.
  • 25 maja, godz. 20.00 – "Wdzięczni Janowi Pawłowi II za dar świętości" - koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu uczniów  i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej – kalwaryjska Bazylika.

  Efektem nawiązanej w roku 2013 współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, będzie organizacja w dniach 13-15 czerwca 2014r. w ramach Małopolskich Dni Jana Pawła II, cyklu imprez, uroczystości, zawodów sportowych, zwieńczonych koncertem w kalwaryjskiej Bazylice.

  • 13 czerwca, godz. 11.00, projekcja filmu "Brat Karola Wojtyły" - sala widowiskowa CKSiT.
  • 13 czerwca, godz. 13.30 - "Wernisaż malarstwa i fotografii  laureatów konkursów fotograficznych i plastycznych - podsumowujący XVII Dni Papieskie w Kalwarii Zebrzydowskiej" - sala widowiskowa CKSiT.
  • 13  czerwca, godz.  20.00,  koncert inaugurujący XIX Letni Festiwal Muzyczny - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 14 czerwca, godz. 15.00 - gminny dzień imprez i zawodów sportowych "Na przełaj po zdrowie"’- ZS nr 6 w Leńczach.
   Celem jest promocja sportu, poprzez dyscypliny, które propagował  Karol Wojtyła,  realizując posługę duszpasterską w środowisku młodzieży jako „ich Wujek”.
  • 14 czerwca godz. 16.00 - 21.00, „Festyn Rodzinny” -  SP w Zarzycach Wielkich oraz Festyn Rodzinny "Mamo Tato witamy Was" - ZS nr 6 w Leńczach.
  • 14 czerwca, Koncert Orkiestry Dętej - Kościół św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 15 czerwca, godz. 11.00 – 13.00, gry zabawy i animacje dla dzieci oraz impreza promocyjna podsumowująca projekt realizowany przez Urząd Miasta z udziałem harcerzy pt. "Krzyże i kapliczki przydrożne – wykonanie katalogu".
  • 15 czerwca, godz. 20:00, Koncert  Haliny Frąckowiak zorganizowany we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 17 października, otwarcie i poświęcenie gminnej Hali Sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
   Wmurowanie aktu erekcyjnego – z zapisem wydarzeń w roku kanonizacji Jana Pawła II.
  • Październik, "Pociąg Pamięci o Świętym Janie Pawle II" - w ramach projektu „Młodzież Pamięta”.

   

  Celem bezpośredniego przeżycia uroczystości kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w dniu 24 kwietnia 2014 roku z Kalwarii Zebrzydowskiej, do Watykanu wyruszy pielgrzymka, w której wraz z mieszkańcami będą uczestniczyć przedstawiciele duchowieństwa i lokalnego samorządu. Na ręce Jego Świątobliwości Papieża Franciszka złożą okolicznościowy list oraz przekażą skromny dar w postaci pamiątkowego ornatu.


 • Czyste powietrze
 • Światowe Dni Młodzieży 2016

  Youth festival

 • RPO
 • Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zeb.

   

 • Wyrównaj swoje szanse!

   

 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa ZSP

   

  Gmina Kalwaria Zebrzydowska, w dniu 01.06.2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach Poddziałania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich (koszt całkowity zadania to 1.314.629,87 zł, przyznana kwota pomocy to 985.972,37 zł). Okres realizacji zadania od 01.03.2018 r. do 31.05.2019 r.

  Inwestycja będzie realizowana w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolny, budynek usytuowany jest na działkach nr 2861/9 4051, Teren szkoły

  jest w pełni uzbrojony i posiada bezpośredni zjazd z głównej drogi publicznej. Istniejący budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolny to budynek składający się z dwóch brył

  przesuniętych względem siebie w pionie. Każda bryła jest o dwóch kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczona o nieużytkowym poddaszu. bryły kryte połączonymi

  ze sobą dachami wielospadowymi o kątach spadku 30 stopni. Szkoła posiada również małą przybudówkę składającą się na wiatrołap, schody wejściowe. Budynek w całości jest ocieplony. Na działce brak zadrzewienia wysokiego jak i niskiego mogącego kolidować z planowaną rozbudową, przebudową i nadbudową części budynku Zespołu Szkolno

  - Przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi. Przedmiotowy projekt przewiduje w swym zakresie rozbudowę, przebudowę budynku szkoły celem zwiększenia powierzchni użytkowej parteru, I piętra, poddasza użytkowego i przeznaczenia jej na cele szkolne.

  Dodatkowo istniejąca klatka schodowa nie spełnia już wymogów ochrony ppoż, w związku z czym projekt zakłada również jej pełne wyburzenie i wykonanie nowej klatki schodowej spełniającej wszelkie niezbędne wymogi. Projekt zakłada wydzielenie pożarowe przedmiotowej klatki schodowej wraz z zapewnieniem jej oddymiania.

  Z uwagi na istniejący oddział przedszkolny w obiekcie szkoły, realizując projekt wzięto pod uwagę szczegółową analizę zgodności funkcjonującego przedszkola w związku z wymogami ochrony ppoż (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony ppoż jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej Dz.U. poz 20 z dnia 7 stycznia 2015 r), zgodnie z którymi rozplanowano układ funkcjonalno – przestrzenny modernizowanej szkoły podstawowej.

  W wyniku realizacji projektu Zespół Szkolno Przedszkolny w dalszym ciągu będzie:

  - prowadził oddział przedszkolny w niezmienionym zakresie,

  - prowadził Szkołę Podstawową o zwiększonej liczbie oddziałów z ośmiu na dziesięć poprzez 8-klasowy system nauczania,

  - prowadził działania doszkalające kadrę nauczycielską,

  - realizował zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych,

  - organizował kolonie i obozy wypoczynkowe dla dzieci,

  - prowadził działania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 • Spis Rolny 2020

 • NSP 2021

  Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021