To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach do wymagań przeciwpożarowych

10.06.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Modernizacja parkingu przy obiekcie Pawilonu Sportowo Turystycznego w Kalwarii Zebrzydowskiej

2.06.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 15.06.2021 r. - pytanie i odpowiedź; 15.06.2021 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej nr K470098 "Wały" w km od 0+014 do km 1+463 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska

31.05.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 10.06.2021 r. - pytania i odpowiedzi; 14.06.2021 r. - pytania i odpowiedzi; 14.06.2021 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 18.06.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 18.06.2021 r. - informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej nr K470109 "Czerna" w km od 0+010 do km 0+515 w miejscowościach Zebrzydowice i Stanisław Dolny, gmina Kalwaria Zebrzydowska

21.05.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 9.06.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 9.06.2021 r. - informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Przebudowa instalacji wewnętrznej gazowej i c.o. wraz z kotłownią gazową w budynku OSP w Stanisławiu Dolnym

17.05.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 27.05.2021 r. - informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia i przedłużeniu terminu składania ofert; 18.06.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 18.06.2021 r. - informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2021

17.05.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 25.05.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 25.05.2021 r. - informacja z otwarcia ofert; 4.06.2021 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Przebudowa placu zabaw przy Al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej

7.05.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 18.05.2021 r. - pytania i odpowiedzi; 25.05.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 25.05.2021 r. - informacja z otwarcia ofert; 8.06.2021 r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Barwałdzie Górnym na cele przedszkolne

30.04.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 18.05.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 18.05.2021 r. - informacja z otwarcia ofert; 27.05.2021 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

30.04.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 21.05.2021 r. - pytania i odpowiedzi; 31.05.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 31.05.2021 r. - informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Przebudowa, nadbudowa budynku pawilonu sportowo-turystycznego "Kalwarianka" w Kalwarii Zebrzydowskiej

30.04.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 14.05.2021 r. - pytania i odpowiedzi; 19.05.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 19.05.2021 r. - informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Przebudowa ul. Dworcowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w km 0+245 - 0+375

1.04.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 19.04.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 19.04.2021 r. - informacja z otwarcia ofert; 4.05.2021 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 10.05.2021 r. - sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

25.03.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 9.04.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 9.04.2021 r. - informacja z otwarcia ofert; 21.04.2021 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

22.03.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 22.03.2021 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 7.04.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 7.04.2021 r. - informacja z otwarcia ofert 27.04.2021 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

18.03.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 31.03.2021 r. - pytania i odpowiedzi; 1.04.2021 r. - pytania i odpowiedzi; 6.04.2021 r. - pytania i odpowiedzi; 6.04.2021 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 12.04.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 12.04.2021 r. - informacja z otwarcia ofert; 30.04.2021 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich

8.03.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 24.03.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 24.03.2021 r. - informacja z otwarcia ofert; 8.04.2021 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

17.02.2021 - ogłoszenie o zamówieniu; 8.03.2021 - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 8.03.2021 - informacja z otwarcia ofert; 25.03.2021 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania; 25.03.2021 - ogłoszenie o wyniku postępowania

czytaj dalej »

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, weryfikacji projektów branży sanitarnej i elektrycznej oraz weryfikacji raportów z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską dla za(...) - zapytanie ofertowe

 

czytaj dalej »

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej" (...) - zapytanie ofertowe ponowne

 

czytaj dalej »

Transmisja z otwarcia ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Rozpoczęcie transmisji: 25 stycznia 2021 r. o godz. 12.00.https://www.youtube.com/channel/UCg5zehQJiNLFBQF7gHzcbCQ

czytaj dalej »

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej" (...) - zapytanie ofertowe

 

czytaj dalej »

Strona 1 z 26