To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Ku pamięci...Tablice pamiątkowe i pomniki wokół Bazyliki
 • Pamięci Ojców Bernardynów zmarłych w obozach koncentracyjnych i zamordowanych przez UPA
 • Kozielsk-Ostaszków-Starobielsk w hołdzie ofiar sowieckiego terroru zamordowanym przez NKWD
 • Pamięci Walczących dla tej ziemi żołnierzy oddziałów 12 pp AKObelisk Konfederatów Barskich przed Wyższym Seminarium Duchownym
 • Pomnik Jana Pawła II przed Bazyliką
 • Cmentarz wojenny 1915 u podnóża Bazyliki

Tablica pamiątkowe i pomniki w mieście
 • Tablica na kościele parafialnym pod wezw. Św. Józefa poświęcona pamięci mieszkańców Kalwarii Zeb. poległych i pomordowanych przez hitlerowców i sowietów w latach 1939-45
 • Pomnik Św. Józefa – patrona rzemieślników
 • Tablice na budynku LO w Kalwarii Zeb. poświęcone Józefowi Sowińskiemu – nauczycielowi Szkoły Powszechnej zamordowanemu w 1942 przez hitlerowców
 • Upamiętniająca uwolnienie gen. Brunona Olbrychta ps „Olza” przez oddziały partyzanckie „Setka” „Szczerba” i „Limba” 12 pp AK
 • Tablica pamiątkowa na budynku Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zeb. ufundowana w 1981 roku w190 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Tablice na ul. 3 Maja w Kalwarii Zeb.
 • Ufundowana w 133 Rocznicę Konstytucji 3 Maja
 • Ufundowana w 200 Rocznicę Konstytucji 3 Maja

Zebrzydowice-Przytkowice
 • Obelisk z tablicą pamiątkową Ku Czci i pamięci 10-ciu zasłużonych działaczy ruchu robotniczego rozstrzelanych przez okupanta hitlerowskiego w dniu 23.11.1943
 • Tablica pamiątkowa poświęcona siostrze Izabeli z zakonu Szarytek umieszczona na kaplicy cmentarnej w Zebrzydowicach.
 • Wspólna mogiła i tablica pamiątkowa na cmentarzu w Zebrzydowicach poświęcona bohaterom I Wojny Światowej

Leńcze
 • Kościół parafialny – tablica upamiętniająca mieszkańców parafii Leńcze poległych i pomordowanych przez hitlerowców i sowietów w latach 1939-1945

Zarzyce Wielkie
 • Dom Andrzeja Mądrzyka ps. „Twardy” – tablica pamiątkowa


mapa1

mapa2

Wystawa 1 sierpnia - "Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę"

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Związek Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej i Powiat Wielicki zapraszają mieszkańców na uroczyste otwarcie wystawy "Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę".

czytaj dalej »