To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Kontakt w sprawie planu:
Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
tel. 33 8766 397

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (4.03.2021)

Projekt uchwały wraz z załącznikami: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1894040


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A” oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Leńcze, Podolany, Przytkowice – etap „A”, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z aneksami do prognoz oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego miejscowości Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Leńcze, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice w zakresie uwag złożonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (24.10.2018 r.)

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmian punktowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przytkowice i Zarzyce Małe (24.10.2018 r.)

 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A” oraz fragmentów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kalwaria Zebrzydowska dla miejscowości: Brody, Bugaj i Zebrzydowice [10.04.2017]

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - wyłożenie…(zip, 172,585.44KB)

- Prognoza oddziaływania na środowisko - wyłożenie…(zip, 136,199.20KB)

 

Projekty uchwał w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [2016]
Barwałd Górny, Barwałd Średni, Kalwaria Zebrzydowska, Leńcze, Stanisław Dolny

 

Uchwała nr XVI/182/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Wyłożono do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [23.09.2016]

 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Stanisław Dolny, Podolany, Leńcze, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe [12.09.2016]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisk [11.05.2016]

UCHWAŁA NR XIV/145/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/162/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012 r.

 

Wyłożono do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [24.11.2015]:
Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Bugaj, Kalwaria Zebrzydowska, Leńcze, Podolany, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice
Projekty uchwał w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [2015]
Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Bugaj, Kalwaria Zebrzydowska, Leńcze, Podolany, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice

Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Bugaj, Kalwaria Zebrzydowska, Leńcze, Podolany, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice

Załączniki graficzne do prognoz oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Bugaj, Kalwaria Zebrzydowska, Leńcze, Podolany, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice

 

 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [13.11.2015]

UCHWAŁA NR VI/44/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Bugaj, Brody, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Stanisław Dolny, Zebrzydowice, Przytkowice, Podolany, Leńcze, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska [20.03.2014]

Obwieszczenie o przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Informacyjne spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z mieszkańcami wsi Barwałd Średni, Barwałd Górny, Stanisław Dolny w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Informacyjne spotkanie Burmistrza Miasta z mieszkańcami wsi Przytkowice, Leńcze, Podolany, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Informacyjne spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Kalwaria Zebrzydowska Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
UWAGA do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Wniosek/uwaga o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Barwałd Górny

czytaj dalej »

Barwałd Średni

czytaj dalej »

Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Przytkowice

czytaj dalej »

Stanisław Dolny

czytaj dalej »

Zarzyce Małe

czytaj dalej »

Zarzyce Wielkie

czytaj dalej »

Zebrzydowice

czytaj dalej »

Prognoza oddziaływania na środowisko

czytaj dalej »

Opracowanie ekofizjograficzne

czytaj dalej »