To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Referaty

Referaty Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Kierownictwo urzędu:

 1. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
 2. Skarbnik Gminy Kalwaria Zebrzydowska (SK)
 3. Sekretarz Gminy Kalwaria Zebrzydowska (SR)

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy

 1. Referat Budżetowy (RB)
 2. Referat Finansowy (RF)
 3. Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego (EDZ)
 4. Referat Rolnictwa, Nieruchomości (RN)
 5. Referat Planowania Przestrzennego (PP)
 6. Referat Działalności Gospodarczej i Promocji (PDG)
 7. Referat Inwestycji (RI)
 8. Referat Gospodarki Komunalnej (GK)
 9. Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (ZPŚ)
 10. Zespół ds. Drogownictwa (DR)
 11. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (POIN)
 12. Urząd Stanu Cywilnego (USC)
 13. Sekretariat (ST)
 14. Stanowisko ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (ZOK)
 15. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (ZP)
 16. Biuro Rady (BR)
 17. Kadry (KD)
 18. Informatyk (IN)
 19. Audytor Wewnętrzny (AW)

 

 

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA

NR POKOJU

REF

NAZWA

TEL. WEWN.

TEL. ZEWN.

1

ST

Sekretariat

Halina Sarapata
Izabella Paluchowska

sekretariat(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

20
21

centrala: 33 8766 218
faks: 33 8766 301
33 8766 006
33 8766 389

2

USC

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Anna Brózda

50

33 8766 382

4

RF

Referat Finansowy

Kierownik - Małgorzata Drożdż

Pracownicy:
Elżbieta Kumor
Agata Kędziora
Beata Madej
Anna Wilczkiewicz
Agnieszka Woźnica

rf(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

37
40

33 8766 098
33 8766 634

5


Wydział Komunikacji i Transportu

Referat zamiejscowy Starostwa Powiatowego w Wadowicach

30

33 8766 703

6

EDZ

Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik - Teresa Jakubik

Pracownicy:
Edyta Dąbrowiecka
Zofia Jończyk
Sławomir Gołota

esw(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

29
11

33 8766 439
33 4721 011

7

SR

Sekretarz Gminy

Renata Borończyk

Pracownicy:
Anna Sarapata

sekretarz(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

22

33 8766 204

8

IR

Referat Inwestycji

Kierownik - Stanisław Kosek

Pracownicy:
Anna Chorąży

inwestycje(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

25

33 8766 005

8

DR

Zespół ds. Drogownictwa

Tomasz Janiczak
Michał Orkisz

drogownictwo(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

10

33 4721 010

9

IN

Informatyk

Marcin Ochman

informatyk(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

45

33 8766 199

10

ZOK

Stanowisko ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Teresa Wypiór

zok(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

28

33 8764 012

11

KD

Kadry

Bernadetta Kołodziej

kadry(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

24

33 8766 702

12

PDG

Referat Działalności Gospodarczej i Promocji

Kierownik - Agnieszka Studnicka

Pracownicy:
Tomasz Baluś
Maciej Malec
Klementyna Kordel
Halina Kaźmierczak
Marek Dobroski

pdg(a)kalwaria-zebrzydowska.pl
promocja(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

42
27

33 8766 002
33 8766 134

13

RB

Referat Budżetowy
Skarbnik Gminy

Kierownik - Małgorzata Leśniak

Pracownicy:
Justyna Bębenek
Andżelika Krawczyk

rb(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

41

33 8766 701

14

GK

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik: Bożena Stokłosa

Pracownicy:
Karolina Ciochoń
Anna Frączek

gk(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

26

33 8766 004

16

GK

Referat Gospodarki Komunalnej

Marzena Turcza
Patrycja Książek
Tadeusz Stela

12

33 4721 012

17

ZPŚ

Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Joanna Smolik
Anna Wicher

zprojekty(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

31

33 8765 372

18

RN

Referat Rolnictwa i Nieruchomości

Kierownik - Dagmara Gębala

Pracownicy:
Joanna Wicher
Magdalena Strączek

nieruchomosci(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

33

33 8766 003

19 PP

Referat Planowania Przestrzennego

Kierownik - Alicja Kurowska

Pracownicy:
Mariusz Jarosz

planowanie(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

34 33 8766 397

21

RB

Referat Budżetowy

Anna Strona
Agnieszka Wojciechowska

rb(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

36

33 8764 028

22

ZP

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Ksenia Podlaszewska

zp(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

35

33 8766 700

ul. Targowa 1B BR

Biuro Rady

Kierownik - Elżbieta Kożuch

Pracownicy:
Katarzyna Sarapata

biurorady(a)kalwaria-zebrzydowska.pl

694 457 951

 

 Zarządzenie nr 283/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej