To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa ZSP

 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, w dniu 01.06.2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach Poddziałania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich (koszt całkowity zadania to 1.314.629,87 zł, przyznana kwota pomocy to 985.972,37 zł). Okres realizacji zadania od 01.03.2018 r. do 31.05.2019 r.

Inwestycja będzie realizowana w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolny, budynek usytuowany jest na działkach nr 2861/9 4051, Teren szkoły

jest w pełni uzbrojony i posiada bezpośredni zjazd z głównej drogi publicznej. Istniejący budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolny to budynek składający się z dwóch brył

przesuniętych względem siebie w pionie. Każda bryła jest o dwóch kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczona o nieużytkowym poddaszu. bryły kryte połączonymi

ze sobą dachami wielospadowymi o kątach spadku 30 stopni. Szkoła posiada również małą przybudówkę składającą się na wiatrołap, schody wejściowe. Budynek w całości jest ocieplony. Na działce brak zadrzewienia wysokiego jak i niskiego mogącego kolidować z planowaną rozbudową, przebudową i nadbudową części budynku Zespołu Szkolno

- Przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi. Przedmiotowy projekt przewiduje w swym zakresie rozbudowę, przebudowę budynku szkoły celem zwiększenia powierzchni użytkowej parteru, I piętra, poddasza użytkowego i przeznaczenia jej na cele szkolne.

Dodatkowo istniejąca klatka schodowa nie spełnia już wymogów ochrony ppoż, w związku z czym projekt zakłada również jej pełne wyburzenie i wykonanie nowej klatki schodowej spełniającej wszelkie niezbędne wymogi. Projekt zakłada wydzielenie pożarowe przedmiotowej klatki schodowej wraz z zapewnieniem jej oddymiania.

Z uwagi na istniejący oddział przedszkolny w obiekcie szkoły, realizując projekt wzięto pod uwagę szczegółową analizę zgodności funkcjonującego przedszkola w związku z wymogami ochrony ppoż (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony ppoż jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej Dz.U. poz 20 z dnia 7 stycznia 2015 r), zgodnie z którymi rozplanowano układ funkcjonalno – przestrzenny modernizowanej szkoły podstawowej.

W wyniku realizacji projektu Zespół Szkolno Przedszkolny w dalszym ciągu będzie:

- prowadził oddział przedszkolny w niezmienionym zakresie,

- prowadził Szkołę Podstawową o zwiększonej liczbie oddziałów z ośmiu na dziesięć poprzez 8-klasowy system nauczania,

- prowadził działania doszkalające kadrę nauczycielską,

- realizował zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych,

- organizował kolonie i obozy wypoczynkowe dla dzieci,

- prowadził działania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym

[22.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [07.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [28.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »