To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Ogłoszenia - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Wyrównaj swoje szanse!

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt pn.: „Wyrównaj swoje szanse!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 453/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 01 września 2017 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji Projektu: „Wyrównaj swoje szanse!” (nr RPMP.10.01.03-12-0431/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zamówieniu [11.10.2017]

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zamówieniu [29.09.2017]

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 423/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Projektu pn.: „Wyrównaj swoje szanse!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 418/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu: "Wyrównaj swoje szanse!" (nr RPMP.10.01.03-12-0431/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

czytaj dalej »

Wyrównaj swoje szanse!

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt pn.: „Wyrównaj swoje szanse!”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

czytaj dalej »