To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Ogłoszenia - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Fizyka dla smyka oraz roboty w kalwaryjskim przedszkolu

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczyły w maju w niecodziennych warsztatach.

czytaj dalej »

Jak przedszkolaki spędzają czas?

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Kalwarii Zebrzydowskiej spędzają czas w sposób aktywny. W kwietniu pojechały na wycieczkę do Inwałdu, a niedawno uczestniczyły w warsztatach plastyczno-ceramicznych w Zebrzydowicach.

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 424/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji (dotyczy podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli oraz zajęć dodatkowych dla przedszkolaków) do Projektu pn.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne - SPR

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zamówieniu [06.10.2017]

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 412/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu: "Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska" (nr RPMP.10.01.02-12-0166/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 406/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie nr RPMP.10.01.02-12-0166/17 "Dać szansę przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska"

czytaj dalej »

Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest beneficjentem projektu p.t.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

czytaj dalej »