To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Konsultacje

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad przygotowaniem Programu Współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

czytaj dalej »