To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Kultywowanie tradycji lokalnych i ochrony dóbr kultury".

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia w 2018 r. Na realizację zadania w ramach konkursu przeznacza się środki finansowe w łącznej kwocie 63.760 zł.

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 312/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 312/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska  

czytaj dalej »

Strona 1 z 5