To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Już 12 czujników pomiaru powietrza na terenie całej gminy

Gmina Kalwaria Zebrzydowska podobnie jak w poprzednim sezonie grzewczym prowadzić będzie pomiary stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu obejmujące teren całej gminy. W poprzednim czasie pomiarem objętych było 9 punktów, teraz będzie ich już 12. Urządzenia pomiarowe umieszczono na budynkach gminnych szkół, teraz dodatkowo pojawiły się na Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej i przy Domu Ludowym w Bugaju.

Pomiary prowadzone są przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (WFAiIS UJ), uruchomiła wielopunktowe pomiary stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu obejmujące teren całej gminy.

Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie internetowej. Projekt nosi nazwę Storm&DustNet i jest realizowany w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej WFAiIS UJ w Krakowie.

Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie internetowej – tymoddycham.uj.edu.pl

Projekt Storm&DustNet podzielony jest na kilka etapów.

Pierwszy etap projektu został już zrealizowany. Jego celem było zaprojektowanie, budowa i uruchomienie bezprzewodowej sieci stacji pomiarowych wyposażonych w zestaw kilku sensorów mierzących: temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza oraz kilka wskaźników charakteryzujących zapylenie m.in. PM1, PM2.5 i PM10. Wybrane parametry można obserwować on-line na mapach i wykresach.

Drugim krokiem będzie wzbogacenie stacji pomiarowych w dodatkowe czujniki mierzące stężenie CO2 i CO w powietrzu.

W przyszłości wyposażymy stacje pomiarowe w detektory wyładowań atmosferycznych. Prototyp detektora został już wykonany i jest obecnie w fazie testów. Sieć takich czujników pozwoli na monitorowanie on-line elektrycznej aktywności burzowej w rejonie Krakowa i okolic – informuje dr hab. inż. Zenon Nieckarz

Stworzenie sieci czujników daje możliwość śledzenia jakości powietrza na bieżąco przez mieszkańców na bezpośrednio na stronie internetowej - tymoddycham.uj.edu.pl, ma też wymiar edukacyjny, gdyż zostały one umieszczone w gminnych szkołach.