To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Wymiana kotłów węglowych w 2018 roku

Informacja na temat możliwości składania wniosków na wymianę starych kotłów węglowych w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych. Gmina realizuje projekt pn. „Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na ogrzewanie paliwem gazowym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Więcej informacji w zakładce RPO wymiana starych kotłów oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta pok. nr 14 - tel. 33 47 21 012.

W ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjmowane są również wnioski od zainteresowanych mieszkańców modernizacją systemów ogrzewania polegającą na trwałej likwidacji w budynkach i lokalach mieszkalnych systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianą na: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, węglowe lub biomasę. Więcej informacji w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta pok. nr 14 - tel. 33 47 21 012.