To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Medal z wizerunkiem Mikołaja Zebrzydowskiego

W czasie Uroczystej Gali Jubileuszu 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej  został zaprezentowany okolicznościowy medal z wizerunkiem Mikołaja Zebrzydowskiego, wzorowany na oryginale z 1601 roku, o  jego powstaniu mówił Maciej Malec.

W 2016 roku podczas planowani uroczystości jubileuszu 400 Lat lokacji Miasta, przedstawiciele Stowarzyszenia Niezależni Kalwaria wystąpili z propozycją, aby tak znamienity jubileusz uczcić wybiciem pamiątkowego medalu.

Ten pomysł spotkał się z akceptacją i rozpoczęły się prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Postanowiono wówczas, że na medalu tym powinno się uhonorować założyciela Kalwarii Zebrzydowskiej - Mikołaja Zebrzydowskiego. Podjęto też decyzję, że będzie to kopia medalu z 1601 roku jaki wykonał złotnik i architekt Paweł Baudarth, najprawdopodobniej na zlecenie samego Zebrzydowskiego.

Oryginał z jakiego korzystaliśmy podczas prac nad wybiciem medalu pochodził z Muzeum Ossolińskich we Wrocławiu. Dzieje medalu jakie są nam znane sięgają XIX w. Wówczas to został on przekazany kolekcji współzałożyciela Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Henryka Lubomirskiego. W 1823 r. zasilił on fundację Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i wraz z innymi eksponatami o charakterze muzealnym tworzył Muzeum Lubomirskich. Do 1940 r. medal był przechowywany w zbiorach numizmatycznych Muzeum Lubomirskich w Ossolineum we Lwowie. W latach II wojny światowej został ukryty przez pracowników tego muzeum. Po wojnie trafił wraz z częścią dawnych lwowskich kolekcji do odtwarzanego we Wrocławiu Muzeum Lubomirskich. Ten bardzo rzadki i cenny okaz można obecnie oglądać w Muzeum Ossolińskich we Wrocławiu - mówi Maciej Malec

Awers medalu przedstawia Mikołaja Zebrzydowskiego. Należy zwrócić uwag, że przedstawia on bardzo realistyczny wizerunek Zebrzydowskiego i bardzo dokładne i szczegółowe wykonanie jego zbroi. Świadczy to o doskonałej i pieczołowitej pracy medaliera.

Medal ma sławić osobę Mikołaja Zebrzydowskiego i wychwalać jego zasługi dla Rzeczypospolitej. O czynach tych  świadczą dewizy na rewersie: "DEO ET - PATRIAE (Bogu i Ojczyźnie) oraz DEXTERA DOMINI - FELICIT VIRTVTEM (Prawica Pana cnotę okazała, Ps. 117). U góry boskie światło spływające w dół oraz Archanioł Michał z mieczem i wagą, w centralnej części zbroja z herbem Zebrzydowskich Radwan, po bokach symboliczne postaci z wieńcem laurowym.

Staraniem Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i dzięki środkom finansowym Województwa Małopolskiego medal został wydany przez Mennicę Górnośląską. Zostało wybite mosiężne, mosiężne oksydowane oraz srebrne oksydowane z dołączonym certyfikatem autentyczności.

Wizerunek Mikołaja Zebrzydowskiego, jaki widnieje na medalu, został wykorzystany na tablicy upamiętniającej fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej w 400. rocznicę lokacji miasta.

Tablicę tą wykonał kamieniarz z Barwałdu Średniego Pan Krzysztof Burdek, została ona poświęcona przez abp. Marka Jędraszewskiego w czasie Mszy św. inaugurującej Jubileusz w dniu 18 czerwca 2017 r. Zostanie ona umieszczona w nowopowstałej baszcie im. Mikołaja Zebrzydowskiego przy Bazylice MB Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.