To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej

Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się 20 września 2013 r. To pierwsza, pięknie zapisana karta w kronice tej szkoły.

Zbigniew Czarniak powitał zgromadzonych słowami: "Została mi powierzona zaszczytna funkcja pełnienia obowiązków dyrektora tej szkoły, z której pragnę się jak najlepiej wywiązywać. Dzisiejsza uroczystość ma wymiar historyczny dla naszego miasta i gminy. Myślę, ze pozostanie w dobrej pamięci naszych gości oraz uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli tej szkoły".

Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski w swym wystąpieniu przedstawił podjęte działania. "Pomysł utworzenia tej szkoły zrodził się z potrzeb występujących w środowisku mieszkańców naszej gminy. Jest ich wiele, ale wymienię tylko te najbardziej widoczne, jak obecność na terenie miasta artystów zasłużonych dla rozwoju polskiej kultury, a w szczególności znanych w środowiskach europejskich i światowych muzyków. Organizacja od XVII lat festiwali muzycznych, działalność czterech orkiestr dętych, duża ilość utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży odnoszących sukcesy w różnego rodzaju konkursach i uczestniczących w życiu kulturalnym gminy. Chęć stworzenia dobrych warunków dla edukacji muzycznej, rozwijania pasji, zainteresowań i talentów, a także szeroko rozumiana promocja miasta i gminy". Działania skutkujące utworzeniem szkoły podejmowano w roku 2011 i 2012. Było to szukanie właściwej bazy dla lokalizacji szkoły, wielokrotne rozmowy, spotkania i uzgodnienia warunków z przedstawicielami nadzoru pedagogicznego, działającego w imieniu Ministra Kultury i Sztuki. Bardzo ważne było wyrażenie zgody na utworzenie szkoły przez Radę Miejską. Przypomniał o tym w swym wystąpieniu Wiceprzewodniczący Rady - Piotr Kumor, który odczytał tekst uchwały o powołaniu szkoły. Burmistrz Miasta przekazał kwiaty i złożył podziękowanie osobom, które w tak krótkim czasie bardzo pomogły uruchomić tę placówkę. Słowa wdzięczności skierował do Pana dr. Marcina Wolaka, Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej - Pani Haliny Pijanowskiej, Dyrektor Mirosławy Oczkowskiej i pracowników OASS oraz Zastępcy Burmistrza, a także wizytatorów Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie Pani Lidii Skrzyniarz i Pani Jolanty Chliszcz. To ich osobiste zaangażowanie, doradztwo, bezinteresownie poświęcony czas i rozliczne działania, których nie sposób wymienić, pozwoliły uczniom 1. września rozpocząć edukację muzyczną.

Centralnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów nowo powstałej szkoły. Natomiast pierwszy w historii szkoły koncert wykonali jej nauczyciele, prezentując mistrzowskie umiejętności. Życzenia składane na ręce dyrektora dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej zakończyły uroczystość.