To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Informacyjne spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W dniu 2 lipca upłynął termin składania wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków do zmian planów w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.

 

Rozpoczął się etap działań związany z opracowaniem zadania zmiany studium i zmiany planów. Na zlecenie gminy wykonuje je firma MGGP S.A. z Tarnowa.

W dniu 23 sierpnia w budynku Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy MGGP z mieszkańcami miasta Kalwaria Zebrzyd., wsi Brody, Zebrzydowice i Bugaj.

Zamierzeniem UM było zapoznanie mieszkańców z aktualnym etapem prac planistycznych oraz omówienie kluczowych propozycji do zmian planów, które posłużą wypracowaniu strategii rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy. Propozycje te wynikają z nowej strategii rozwoju Małopolski oraz obowiązujących przepisów prawa, a także z konieczności tworzenia rozwiązań w oparciu o ład przestrzenny i inne działania, które będą decydowały o przyszłych kierunkach rozwoju gminy.

Celem spotkania, które już się odbyło 23 sierpnia oraz zamierzonych kolejnych dwóch, jest aktywne włączenie mieszkańców w planowanie przestrzenne.

Na spotkaniu największe zainteresowanie mieszkańców budziła sprawa terenów zarezerwowanych pod planowaną obwodnicę i dwóch wariantów BDI, jak również możliwości wyznaczenia w gminie nowych obszarów pod zabudowę przemysłową. Innym zagadnieniem, omawianym już wcześniej na spotkaniu z Radą Sołecką wsi Bugaj w dniu 21 sierpnia br., były wymogi Unecso wobec terenów min. wsi Bugaj, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kultury, a zabezpieczenie potrzeb mieszkańców.


Kolejne spotkanie z mieszkańcami wsi Przytkowice, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Leńcze i Podolany zaplanowane jest w terminie 30.08.2012 godz. 14– budynek Zespołu Szkół nr 3, im. T. Kościuszki w Przytkowicach.