To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Spotkania z mieszkańcami 2011

W roku 2011 jako Burmistrz spotkałem się z mieszkańcami Gminy na:

 

  • dwudziestu trzech ogólnych zebraniach wiejskich, radach sołeckich, radach osiedlowych,
  • sześciokrotnie spotkałem się z przedstawicielami młodzieży / Rady Młodzieży/ naszej Gminy,
  • także sześciokrotnie spotkałem się z grupami przedsiębiorców naszej Gminy, odpowiadając na pytania zadawane podczas walnych zebrań różnych branż,
  • czterokrotnie spotkałem się z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Gminie. W trakcie tych spotkań, w których uczestniczyło wielu strażaków, odnosiłem się do różnych spraw Gminy,
  • systematycznie spotykam się z przedstawicielami wielu środowisk lokalnych: klubów sportowych, stowarzyszeń kultury w mieście i na wsi; dyrektorami szkół, rodzicami uczniów naszych szkół,
  • uczestniczę na bieżąco w spotkaniach z mieszkańcami w terenie, reagując na zgłaszane do urzędu problemy przez grupy obywateli,
  • prawie zawsze, jeśli to możliwe, uczestniczę w spotkaniach, na które mnie zaproszono,
  • w urzędzie natomiast praktycznie codziennie przyjmuje mieszkańców, i nie przypominam sobie przypadku nie przyjęcia strony, która o to zabiegała. Ze statystyki wynika, że przyjąłem do tej pory ponad 600 osób ze sprawami indywidualnymi,
  • dodatkową formą komunikowania się ad hoc z mieszkańcami naszej Gminy, odpowiadając na zgłaszane przez nich zapotrzebowanie na informację z Urzędu, wydajemy i udostępniamy broszury informacyjne,
  • dla dziennikarzy organizuję konferencje prasowe, a także udzielam wszelkich informacji w każdy możliwy sposób. Precedensem byłoby organizowanie, także na życzenie mediów spotkań z mieszkańcami.


Bardzo mnie cieszy pozytywne zjawisko związane ze zmianą na stanowisku Burmistrza. Jest nim wzrost aktywności obywatelskiej, wyraźnie widocznej podczas moich licznych, spotkań z mieszkańcami.

Wykaz terminów głównych spotkań z mieszkańcami miasta i gminy.
Leńcze - 30.01.2011r. i 27.11.2011r.
Podolany – 30.01.2011r. i 22.05. 2011r.
Brody - 13.02.2011r.
Stanisław Dolny Dolany – 13.02.2011r.
Zarzyce Małe – 20.02.2011r.
Barwałd Średni - 6.03.2011r.
Barwałd Górny – 13.03.2011r.
Bugaj – 20.03.2011r.
Stanisław Dolny – 27.03.2011r.
Przytkowice – 3.04.2011r.
Zebrzydowice – 10.04.2011r.
Zarzyce Wielkie – 30.10.2011r.
Zebrzydowice-Bieńkowice – 6.11.2011r.
Zarząd Osiedla Nr 1 – 22.06.2011r., 7.09.2011r., 10.10.2011r.
Zarząd Osiedla Nr 2 - 7.06.2011r., 30.06.2011r., 6.09.2011r., 1.10.2011r.
31.03.2011r. – spotkanie z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.