To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

7 czerwca – Dzień Patrona Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Świętego Jana Pawła II

Data 7 czerwca jest rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej, który ponadto 27 maja 2020 r., decyzją Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i akceptacją Papieża Franciszka, ogłoszony został Patronem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Wystąpiono z prośbą o wszczęcie procedury kościelnej do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego. W dniu 27 maja 2020 roku Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wystawiła oficjalny dekret czyniący św. Jana Pawła II Papieża Patronem Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyżej wymieniony dekret został przekazany na ręce Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w czasie sierpniowego odpustu Wniebowzięcia NMP w dniu 16 sierpnia 2020 roku.

Przyjęcie św. Jana Pawła II Patronem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ma głębokie uzasadnienie w Historii.

Jan Paweł II od najmłodszych lat związany był z Kalwarią Zebrzydowską. Przybywał tu ze swoim ojcem, a następnie jako ksiądz, biskup, kardynał a także w czasie gdy zasiadał na stolicy św. Piotra. Właśnie Maryja kalwaryjska ukształtowała serce i duchowość Karola Wojtyły. Kalwaria Zebrzydowska uhonorowała Papieża Polaka wręczając mu Honorowe Obywatelstwo Miasta. Przybywał tu w czasie pielgrzymek do ojczyzny w 1979 i 2002 roku. Będąc przejazdem w drodze do Wadowic zatrzymał się na Rynku i wygłosił pamiętne słowa: ”Dziś na krótko się tu zatrzymuje, ale tutaj moje serce pozostało na zawsze.” Należy pamiętać, że ostatnia eucharystia na polskiej ziemi została sprawowana właśnie w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 roku.