To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Nieruchomość gminna przeznaczona do wydzierżawienia

Nieruchomość gminna przeznaczona do wydzierżawienia.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.  z 2020r.poz.1990 z późn. zmianami/ – BURMISTRZ MIASTA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ podaje do publicznej wiadomości :

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości

/ha/

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości   w planie miejscowym  i sposób jej

zagospodarowania

Cena nieruchomości

/zł/

Informacje                                 o przeznaczeniu do sprzedaży


1

2

3

4

5

6

7


1.

Działka nr 4088/7

Obręb: 0004 – Kalwaria Zebrzydowska - Miasto

Jedn. rejestrowa G 1,

KR1W/00007589/1 prowadzona przez  Sąd Rejonowy   w Wadowicach ,

Budynek o identyfikatorze 121803_4.0004.4088/7.1

0,0071 ha

Działka zabudowana budynkiem handlowo-usługowym wolnostojącym o pow. użytkowej ok.11 m² ,

położona  przy al.. Jana Pawła II

2U.33 – tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne

Strefa konserwatorska A – ścisłej ochrony zabytkowego układu przestrzennego oraz część obszaru  wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO,  strefa ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej rzeki Skawinka.

 

Czynsz  dzierżawny wg zarządzenia Nr 147/2019

z dnia 23 października 2019r. wynosi  18,00 zł/1 m² powierzchni gruntu brutto miesięcznie

 

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat