To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Raport o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska za rok 2020

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przedstawia Radzie Miejskiej do dnia 31 maja raport o stanie gminy za rok poprzedni. Niniejszy raport jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie, pozwala uzyskać wgląd w sytuację społeczną, gospodarczą i ekonomiczną Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Raport został opracowany przy udziale pracowników Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Zgłoszenia do udziału w debacie nad "Raportem o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska za rok 2020" należy składać w biurze Rady Miejskiej przy ul. Targowej 1B w terminie do 25 czerwca 2021 r. do godziny 15.00.

Raport o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska za rok 2020 oraz informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1943787