To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

XXVII Sesja Rady Miejskiej - transmisja online

Rozpoczęcie transmisji: 17.05.2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00.
https://www.youtube.com/channel/UCg5zehQJiNLFBQF7gHzcbCQ

Ogłoszenie o sesji i porządek posiedzenia

Archiwum nagrań: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,309465,archiwum-nagran.html


 

Wszystkich uczestników obrad Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 33/8766-218.
2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych, przesyłając e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432).
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych.
6. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
7. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz jej nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
8. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
9. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
10. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do:
- informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu,
- prawo dostępu do nagrań.
11. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
12. Podczas transmisji obrad sesji Rady Miejskiej oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.