To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej do opracowania zmian w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska - 20.05.2021 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 14.05.2021 r.

BR.0012.STG.2.2021

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 20 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 13:30 posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej ds. zmian Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący Komisji
Paweł Hebda