To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 31.05.2021 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 13.05.2021 r.

BR.0012.6.2021.D

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2020 rok.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w Sali posiedzeń – Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan