To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 26.05.2021 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 13.05.2021 r.

BR.0012.5.2021.D

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 14:00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do:
  - przeprowadzenia kontroli referatu budżetowego, w zakresie dochodów i wydatków w roku 2020,
  - rozpatrzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilansu) za rok 2020,
  - rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020,
  - rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2020.
 3. Przeprowadzenie kontroli referatu budżetowego, w zakresie dochodów i wydatków w roku 2020.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilansu) za rok 2020.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.
 6. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2020.
 7. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan