To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Program "Opieka wytchnieniowa" finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o pozyskaniu przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska środków finansowych w kwocie 24 513,60 zł na realizację świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o pozyskaniu przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska środków finansowych w kwocie 24 513,60 zł na realizację świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dzięki powyższemu gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 3 mieszkańców Kalwaria Zebrzydowska, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługę opieki wytchnieniowej będzie sprawować osoba posiadająca niezbędne doświadczenie i wiedzę w wykonywaniu podobnych usług.

W przypadku zainteresowania udziałem w programie i chęci uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z tutejszym Ośrodkiem:
33 876 51 66 lub 579 497 515
lub w siedzibie MGOPS w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Udział w programie jest bezpłatny.