To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Komunikacja gminna - nowy rozkład jazdy

Przedstawiamy zaktualizowany rozkład jazdy busów na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

(aktualizacja 11.05.2020 r.)

Stanisław Dolny - Zebrzydowice - Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Stanisław Dolny

Kalwaria Zebrzydowska - Brody - Zebrzydowice - Stanisław Dolny

Stanisław Dolny - Zebrzydowice - Brody - Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska - Leńcze - Podolany

Podolany - Leńcze - Kalwaria Zebrzydowska

Przytkowice - Zebrzydowice - Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Przytkowice

 


 

Stanisław Dolny - Zebrzydowice - Kalwaria Zebrzydowska

Stanisław Dolny 3

7:30 F, 8:15 F, 8:25 6, 9:15 F, 10:45 6, 12:25 6, 14:30 6, 14:35 F, 15:55 F, 16:30 F

Stanisław Dolny Remiza

7:32 F, 8:17 F, 8:27 6, 9:17 F, 10:47 6, 12:27 6, 14:32 6, 14:37 F, 15:57 F, 16:32 F

Zebrzydowice Bieńkowice

7:34 F, 8:19 F, 8:29 6, 9:19 F, 10:49 6, 12:29 6, 14:34 6, 14:39 F, 15:59 F, 16:34 F

Kalwaria Zebrzydowska, skrzyżowanie św. Floriana

7:36 F, 8:21 F, 8:31 6, 9:21 F, 10:51 6, 12:31 6, 14:36 6, 14:41 F, 16:01 F, 16:36 F

Kalwaria Zebrzydowska, ul. Jagiellońska

7:38 F, 8:23 F, 8:33 6, 9:23 F, 10:53 6, 12:33 6, 14:38 6, 14:43 F, 16:03 F, 16:38 F

Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II

7:40 F, 8:25 F, 8:35 6, 9:25 F, 10:55 6, 12:35 6, 14:40 6, 14:45 F, 16:05 F, 16:40 F

Kalwaria Zebrzydowska, ul. Krakowska (PKS)

7:43 F, 8:28 F, 8:38 6, 9:28 F, 10:58 6, 12:38 6, 14:43 6, 14:48 F, 16:08 F, 16:43 F

F- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 5 - kursuje w piątek, 6 - kursuje w sobotę

 


 

Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Stanisław Dolny

Kalwaria Zebrzydowska, ul. Krakowska (PKS)

7:15 F, 8:00 F, 8:10 6, 9:00 F, 10:30 6, 12:10 6, 14:20 F, 6, 15:40 F, 16:15 F

Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II

7:18 F, 8:03 F, 8:13 6, 9:03 F, 10:33 6, 12:13 6, 14:23 F, 6, 15:43 F, 16:18 F

Kalwaria Zebrzydowska, ul. Jagiellońska

7:20 F, 8:05 F, 8:15 6, 9:05 F, 10:35 6, 12:15 6, 14:25 F, 6, 15:45 F, 16:20 F

Kalwaria Zebrzydowska, skrzyżowanie św. Floriana

7:22 F, 8:07 F, 8:17 6, 9:07 F, 10:37 6, 12:17 6, 14:27 F, 6, 15:47 F, 16:22 F

Zebrzydowice Bieńkowice

7:24 F, 8:09 F, 8:19 6, 9:09 F, 10:39 6, 12:19 6, 14:29 F, 6, 15:49 F, 16:24 F

Stanisław Dolny Remiza

7:26 F, 8:11 F, 8:21 6, 9:11F, 10:41 6, 12:21 6, 14:31 F, 6, 15:51 F, 16:26 F

Stanisław Dolny 3

7:28 F, 8:13 F, 8:23 6, 9:13F, 10:43 6, 12:23 6, 14:33 F, 6, 15:53 F, 16:28 F

F- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 6 - kursuje w sobotę

 


 

Kalwaria Zebrzydowska - Brody - Zebrzydowice - Stanisław Dolny

Kalwaria Zebrzydowska, ul. Krakowska (PKS)

6:20 F, 7:00 F, 7:45 F, 8:00 6, 9:25 6, 11:10 6, 13:25 F, 14:10 6, 14:25 F, 15:15 F

Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II

6:23 F, 7:03 F, 7:48 F, 8:03 6, 9:28 6, 11:13 6, 13:28 F, 14:13 6, 14:28 F, 15:18 F

Brody Skrzyżowanie

6:25 F, 7:05 F, 7:50 F, 8:05 6, 9:30 6, 11:15 6, 13:30 F, 14:15 6, 14:30 F, 15:20 F

Brody Winiarnia

6:27 F, 7:07 F, 7:52 F, 8:07 6, 9:32 6, 11:17 6, 13:32 F, 14:17 6, 14:32 F, 15:22 F

Brody Sużyw

6:29 F, 7:09 F, 7:54 F, 8:09 6, 9:34 6, 11:19 6, 13:34 F, 14:19 6, 14:34 F, 15:24 F

Zebrzydowice Kościół

6:31 F, 7:11 F, 7:56 F, 8:11 6, 9:36 6, 11:21 6, 13:36 F, 14:21 6, 14:36 F, 15:26 F

Zebrzydowice LKS

6:33 F, 7:13 F, 7:58 F, 8:13 6, 9:38 6, 11:23 6, 13:38 F, 14:23 6, 14:38 F, 15:28 F

Zebrzydowice Remiza

6:35 F, 7:15 F, 8:00 F, 8:15 6, 9:40 6, 11:25 6, 13:40 F, 14:25 6, 14:40 F, 15:30 F

Zebrzydowice Granica

6:37 F, 7:17 F, 8:02 F, 8:17 6, 9:42 6, 11:27 6, 13:42 F, 14:27 6, 14:42 F, 15:32 F

Stanisław Dolny II

6:39 F, 7:19 F, 8:04 F, 8:19 6, 9:44 6, 11:29 6, 13:44 F, 14:29 6, 14:44 F, 15:34 F

Stanisław Dolny I

6:40 F, 7:20 F, 8:05 F, 8:20 6, 9:45 6, 11:30 6, 13:45 F, 14:30 6, 14:45 F, 15:35 F

F- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 6 - kursuje w sobotę

 


 

Stanisław Dolny - Zebrzydowice - Brody - Kalwaria Zebrzydowska

Stanisław Dolny I

6:40 F, 7:20 F, 8:10 F, 8:25 6, 9:50 6, 11:35 6, 13:50 F, 14:35 6, 14:50 F, 15:40 F

Stanisław Dolny II

6:41 F, 7:21 F, 8:11 F, 8:26 6, 9:51 6, 11:36 6, 13:51 F, 14:36 6, 14:51 F, 15:41 F

Zebrzydowice Granica

6:43 F, 7:23 F, 8:13 F, 8:28 6, 9:53 6, 11:38 6, 13:53 F, 14:38 6, 14:53 F, 15:43 F

Zebrzydowice Remiza

6:45 F, 7:25 F, 8:15 F, 8:30 6, 9:55 6, 11:40 6, 13:55 F, 14:40 6, 14:55 F, 15:45 F

Zebrzydowice LKS

6:47 F, 7:27 F, 8:17 F, 8:32 6, 9:57 6, 11:42 6, 13:57 F, 14:42 6, 14:57 F, 15:47 F

Zebrzydowice Kościół

6:49 F, 7:29 F, 8:19 F, 8:34 6, 9:59 6, 11:44 6, 13:59 F, 14:44 6, 14:59 F, 15:49 F

Brody Sużyw

6:51 F, 7:31 F, 8:21 F, 8:36 6, 10:01 6, 11:46 6, 14:01 F, 14:46 6, 15:01 F, 15:51 F

Brody Winiarnia

6:53 F, 7:33 F, 8:23 F, 8:38 6, 10:03 6, 11:48 6, 14:03 F, 14:48 6, 15:03 F, 15:53 F

Brody Skrzyżowanie

6:55 F, 7:35 F, 8:25 F, 8:40 6, 10:05 6, 11:50 6, 14:05 F, 14:50 6, 15:05 F, 15:55 F

Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II

6:57 F, 7:37 F, 8:27 F, 8:42 6, 10:07 6, 11:52 6, 14:07 F, 14:52 6, 15:07 F, 15:57 F

Kalwaria Zebrzydowska, ul. Krakowska (PKS)

7:00 F, 7:40 F, 8:30 F, 8:45 6, 10:10 6, 11:55 6, 14:10 F, 14:55 6, 15:10 F, 16:00 F

F- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 6 - kursuje w sobotę

 


 

Kalwaria Zebrzydowska - Leńcze - Podolany

Kalwaria Zebrzydowska, ul. Krakowska (PKS)

5:55 F, 6:50 F,6, 10:15 F,6, 13:20 F,6, 14:50 F, 14:55 6, 16:15 F,

Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II

5:58 F, 6:53 F,6, 10:18 F,6, 13:23 F,6, 14:53 F, 14:58 6, 16:18 F

Brody Skrzyżowanie (przystanek 80)

6:00 F, 6:55 F,6, 10:20 F,6, 13:25 F,6, 14:55 F, 15:00 6, 16:20 F

Brody Skrzyżowanie (przystanek 02)

6:03 F, 6:58 F,6, 10:23 F,6, 13:28 F,6, 14:58 F, 15:03 6, 16:23 F

Brody Solca

6:05 F, 7:00 F,6, 10:25 F,6, 13:30 F,6, 15:00 F, 15:05 6, 16:25 F

Zarzyce Wielkie

6:07 F, 7:02 F,6, 10:27 F,6, 13:32 F,6, 15:02 F, 15:07 6, 16:27 F

Leńcze PKP

6:09 F, 7:04 F,6, 10:29 F,6, 13:34 F,6, 15:04 F, 15:09 6, 16:29 F

Leńcze Kościół

6:11 F, 7:06 F,6, 10:31 F,6, 13:36 F,6, 15:06 F, 15:11 6, 16:31 F

Leńcze PKP Skrzyżowanie

6:13 F, 7:08 F,6, 10:33 F,6, 13:38 F,6, 15:08 F, 15:13 6, 16:33 F

Podolany „Przysłów”

6:15 F, 7:10 F,6, 10:35 F,6, 13:40 F,6, 15:10 F, 15:15 6, 16:35 F

Podolny „Za sklepem”

6:16 F, 7:11 F,6, 10:36 F,6, 13:41 F,6, 15:06 F, 15:11 6, 16:36 F

Podolany Szkoła

6:17 F, 7:12 F,6, 10:37 F,6, 13:42 F,6, 15:02 F, 15:17 6, 16:37 F

Podolany „Krzyż”

6:18 F, 7:13 F,6, 10:38 F,6, 13:43 F,6, 15:03 F, 15:18 6, 16:38 F

Podolany Karczmisko

6:19 F, 7:14 F,6, 10:39 F,6, 13:44 F,6, 15:04 F, 15:19 6, 16:39 F

F- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 6 - kursuje w sobotę

 


 

Podolany - Leńcze - Kalwaria Zebrzydowska

Podolany Karczmisko

6:20 F, 7:15 F,6, 10:40 F,6, 13:45 F,6, 15:15 F, 15:20 6, 16:40 F

Podolany „Krzyż”

6:21 F, 7:16 F,6, 10:41 F,6, 13:46 F,6, 15:16 F, 15:21 6, 16:41 F

Podolny „Za sklepem”

6:22 F, 7:17 F,6, 10:42 F,6, 13:47 F,6, 15:17 F, 15:22 6, 16:42 F

Podolany „Przysłów”

6:23 F, 7:18 F,6, 10:43 F,6, 13:48 F,6, 15:18 F, 15:23 6, 16:43 F

Leńcze PKP Skrzyżowanie

6:25 F, 7:20 F,6, 10:45 F,6, 13:50 F,6, 15:20 F, 15:25 6, 16:45 F

Leńcze Kościół

6:27 F, 7:22 F,6, 10:47 F,6, 13:52 F,6, 15:22 F, 15:27 6, 16:47 F

Leńcze PKP

6:29 F, 7:24 F,6, 10:49 F,6, 13:54 F,6, 15:24 F, 15:29 6, 16:49 F

Zarzyce Wielkie Szkoła

6:31 F, 7:26 F,6, 10:51 F,6, 13:56 F,6, 15:26 F, 15:31 6, 16:51 F

Zarzyce Wielkie

6:32 F, 7:27 F,6, 10:52 F,6, 13:57 F,6, 15:27 F, 15:32 6, 16:52 F

Brody Solca

6:34 F, 7:29 F,6, 10:54 F,6, 13:59 F,6, 15:29 F, 15:34 6, 16:54 F

Brody Skrzyżowanie (przystanek 07)

6:36 F, 7:31 F,6, 10:56 F,6, 14:01 F,6, 15:31 F, 15:36 6, 16:56 F

Brody Skrzyżowanie (przystanek 81)

6:39 F, 7:34 F,6, 10:59 F,6, 14:04 F,6, 15:34 F, 15:39 6, 16:59 F

Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II

6:42 F, 7:37 F,6, 11:02 F,6, 14:07 F,6, 15:37 F, 15:42 6, 17:02 F

Kalwaria Zebrzydowska, ul. Krakowska (PKS)

6:44 F, 7:39 F,6, 11:04 F,6, 14:09 F,6, 15:39 F, 15:44 6, 17:04 F

F- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 6 - kursuje w sobotę

 


 

Przytkowice - Zebrzydowice - Kalwaria Zebrzydowska

Przytkowice Grabie III

6:20 F, 7:20 F,6, 8:20 F, 9:30 6, 13:50 F,6, 14:55 6, 15:50 6, 16:45 F

Przytkowice Skrzyżowanie do Leńcz

6:22 F, 7:22 F,6, 8:22 F, 9:32 6, 13:52 F,6, 14:57 F, 15:52 6, 16:47 F

Przytkowice Centrum Mleczarnia

6:24 F, 7:24 F,6, 8:24 F, 9:34 6, 13:54 F,6, 14:59F, 15:54 6, 16:49 F

Przytkowice Bar

6:25 F, 7:25 F,6, 8:25 F, 9:35 6, 13:55 F,6, 15:00 F, 15:55 6, 16:50 F

Przytkowice Kościół

6:26 F, 7:26 F,6, 8:26 F, 9:36 6, 13:56 F,6, 15:01 F, 15:56 6, 16:51 F

Przytkowice Dwór

6:27 F, 7:27 F,6, 8:27 F, 9:37 6, 13:57 F,6, 15:02 F, 15:57 6, 16:52 F

Przytkowice Dwór I

6:28 F, 7:28 F,6, 8:28 F, 9:38 6, 13:58 F,6, 15:03 F, 15:58 6, 16:53 F

Przytkowice Draboż

6:29 F, 7:29 F,6, 8:29 F, 9:39 6, 13:59 F,6, 15:04 F, 15:59 6, 16:54 F

Przytkowice Dwór I

6:30 F, 7:30 F,6, 8:30 F, 9:40 6, 14:00 F,6, 15:05 F, 16:00 6, 16:55 F

Przytkowice Dwór

6:31 F, 7:31 F,6, 8:31 F, 9:41 6, 14:01 F,6, 15:06 F, 16:01 6, 16:56 F

Przytkowice Kościół

6:32 F, 7:32 F,6, 8:32 F, 9:42 6, 14:02 F,6, 15:07 F, 16:02 6, 16:57 F

Przytkowice Bar

6:33 F, 7:33 F,6, 8:33 F, 9:43 6, 14:03 F,6, 15:08 F, 16:03 6, 16:58 F

Przytkowice Skrzyżowanie

6:34 F, 7:34 F,6, 8:34 F, 9:44 6, 14:04 F,6, 15:09 F, 16:04 6, 16:59 F

Przytkowice Kapliczka

6:36 F, 7:36 F,6, 8:36 F, 9:46 6, 14:06 F,6, 15:11 F, 16:06 6, 17:01 F

Zebrzydowice Remiza

6:38 F, 7:38 F,6, 8:38 F, 9:48 6, 14:08 F,6, 15:13 F, 16:08 6, 17:03 F

Zebrzydowice Szkoła

6:40 F, 7:40 F,6, 8:40 F, 9:50 6, 14:10 F,6, 15:15 F, 16:10 6, 17:05 F

Zebrzydowice PGR

6:42 F, 7:42 F,6, 8:42 F, 9:52 6, 14:12 F,6, 15:17 F, 16:12 6, 17:07 F

Kalwaria Zebrzydowska Świt

6:44 F, 7:44 F,6, 8:44 F, 9:54 6, 14:14 F,6, 15:19 F, 16:14 6, 17:09 F

Kalwaria Zebrzydowska Mickiewicza

6:46 F, 7:46 F,6, 8:46 F, 9:56 6, 14:16 F,6, 15:21 F, 16:16 6, 17:11 F

Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II

6:47 F, 7:47 F,6, 8:47 F, 9:57 6, 14:17 F,6, 15:22 F, 16:17 6, 17:12 F

Kalwaria Zebrzydowska, ul. Krakowska (PKS)

6:50 F, 7:50 F,6, 8:50 F, 10:00 6, 14:20 F,6, 15:25 F, 16:20 6, 17:15 F

F- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 6 - kursuje w sobotę

 


 

Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Przytkowice

Kalwaria Zebrzydowska, ul. Krakowska (PKS)

5:50 F, 6:50 F,6, 7:50 F, 9:00 6, 13:20 F,6, 14:25 F, 15:20 6, 16:15 F

Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II

5:53 F, 6:53 F,6, 7:53 F, 9:03 6, 13:23 F,6, 14:28 F, 15:23 6, 16:18 F

Kalwaria Zebrzydowska Mickiewicza

5:54 F, 6:54 F,6, 7:54 F, 9:04 6, 13:24 F,6, 14:29 F, 15:24 6, 16:19 F

Kalwaria Zebrzydowska Świt

5:56 F, 6:56 F,6, 7:56 F, 9:06 6, 13:26 F,6, 14:31 F, 15:26 6, 16:21 F

Zebrzydowice PGR

5:58 F, 6:58 F,6, 7:58 F, 9:08 6, 13:28 F,6, 14:33 F, 15:28 6, 16:23 F

Zebrzydowice Szkoła

6:00 F, 7:00 F,6, 8:00 F, 9:10 6, 13:30 F,6, 14:35 F, 15:30 6, 16:25 F

Zebrzydowice Remiza

6:02 F, 7:02 F,6, 8:02 F, 9:12 6, 13:32 F,6, 14:37 F, 15:32 6, 16:27 F

Przytkowice Kapliczka

6:04 F, 7:04 F,6, 8:04 F, 9:14 6, 13:34 F,6, 14:39 F, 15:34 6, 16:29 F

Przytkowice Skrzyżowanie

6:06 F, 7:06 F,6, 8:06 F, 9:16 6, 13:36 F,6, 14:41 F, 15:36 6, 16:31 F

Przytkowice Bar

6:07 F, 7:07 F,6, 8:07 F, 9:17 6, 13:37 F,6, 14:42 F, 15:37 6, 16:32 F

Przytkowice Kościół

6:08 F, 7:08 F,6, 8:08 F, 9:18 6, 13:38 F,6, 14:43 F, 15:38 6, 16:33 F

Przytkowice Dwór

6:09 F, 7:09 F,6, 8:09 F, 9:19 6, 13:39 F,6, 14:44 F, 15:39 6, 16:34 F

Przytkowice Dwór I

6:10 F, 7:10 F,6, 8:10 F, 9:20 6, 13:40 F,6, 14:45 F, 15:40 6, 16:35 F

Przytkowice Draboż

6:11 F, 7:11 F,6, 8:11 F, 9:21 6, 13:41 F,6, 14:46 F, 15:41 6, 16:36 F

Przytkowice Dwór I

6:12 F, 7:12 F,6, 8:12 F, 9:22 6, 13:42 F,6, 14:47 F, 15:42 6, 16:37 F

Przytkowice Dwór

6:13 F, 7:13 F,6, 8:13 F, 9:23 6, 13:43 F,6, 14:48 F, 15:43 6, 16:38 F

Przytkowice Kościół

6:14 F, 7:14 F,6, 8:14 F, 9:24 6, 13:44 F,6, 14:49 F, 15:44 6, 16:39 F

Przytkowice Bar

6:15 F, 7:15 F,6, 8:15 F, 9:25 6, 13:45 F,6, 14:50 F, 15:45 6, 16:40 F

Przytkowice Centrum Mleczarnia

6:16 F, 7:16 F,6, 8:16 F, 9:26 6, 13:46 F,6, 14:51 F, 15:46 6, 16:41 F

Przytkowice Skrzyżowanie do Leńcz

6:18 F, 7:18 F,6, 8:18 F, 9:28 6, 13:48 F,6, 14:53 F, 15:48 6, 16:43 F

Przytkowice Grabie III

6:20 F, 7:20 F,6, 8:20 F, 9:30 6, 13:50 F,6, 14:55 F, 15:50 6, 16:45 F

F- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 6 - kursuje w sobotę