To jest archiwalna strona Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Aktualny serwis: kalwaria-zebrzydowska.pl lub samorzad.gov.pl/gmina-kalwaria-zebrzydowska

Potwierdzanie profilu zaufanego

Na podstawie zgody udzielonej przez Ministra Cyfryzacji od września 2019 r. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej funkcjonuje punkt potwierdzający Profil Zaufany.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, m.in.:
- zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
- podpisać JPK_VAT
- złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
- zgłosić utratę dokumentu tożsamości
- wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
- załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
- uzyskać odpis aktu stanu cywilnego

Profil Zaufany zakłada się online, a następnie potwierdza - albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej, albo w jednym z punktów potwierdzających.

W gminie Kalwaria Zebrzydowska Profil Zaufany można potwierdzić w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej - Referat Działalności Gospodarczej i Promocji (pokój nr 12) w godzinach pracy urzędu.

 

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Profilu Zaufanego https://pz.gov.pl/

oraz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) – profil zaufany